Giúp bạn phát triển
Sự nghiệp và Đam mê Nhiếp ảnh

Sản phẩm hình ảnh của học viên Lab

Người giảng dạy - Meet your instructor

9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang

Trung Dũng

Cộng tác cùng Tạp chí Đẹp ở các chuyên mục: Fashion, Beauty, Nhân vật

Trung Dũng

Sáng lập thương hiệu GPHA Studio - Đối tác hình ảnh của các thương hiệu lớn ( Boo, Owen, Nem, IvyModa, Mono Talk, Piaggio, Candles, Lep', DCHIC, Canifa, LIBE, Dottie, LESAC, Adore Dress, 21ST URBAN, CURNON, CLOWNZ, AMM ... )

Trung Dũng

Art Director/ Cố vấn hình ảnh cho các Brands thời trang: DVRK, Lesac, Mono Talk, Candles, Avec Studios …

Trung Dũng

9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang

Trung Dũng

Cộng tác cùng Tạp chí Đẹp ở các chuyên mục: Fashion, Beauty, Nhân vật

Trung Dũng

Sáng lập thương hiệu GPHA Studio - Đối tác hình ảnh của các thương hiệu lớn ( Boo, Owen, Nem, IvyModa, Mono Talk, Piaggio, Candles, Lep', DCHIC, Canifa, LIBE, Dottie, LESAC, Adore Dress, 21ST URBAN, CURNON, CLOWNZ, AMM ... )

Xem thêm tại GPHA Studio

Trung Dũng

Art Director/ Cố vấn hình ảnh cho các Brands thời trang: DVRK, Lesac, Mono Talk, Candles, Avec Studios …

Trung Dũng

Trải nghiệm
của học viên LAB

Tìm hiểu về các khoá học của GPHA Lab:

Khoá Lighting 1.0

7.000.000 VNĐ 4.600.000 VNĐ

Offline

Cơ bản

Khoá Hậu kỳ nhiếp ảnh

6.000.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ

Online và Offline

Cơ bản

Nâng cao

Khoá Fashion Photo 101

12.000.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ

Online và Offline

Cơ bản

Nâng cao